Sklep internetowy MBB > Regulamin zakupów

Regulamin zakupów


 1. Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.mbb.pl prowadzony jest przez firmę MBB s.c. Urszula Łaciok, Agnieszka Łaciok, 00-728 Warszawa, ul. Kierbedzia 4, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej  pod numerami 173437 oraz 163851 w Urzędzie m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursynów, NIP 951-17-83-640, REGON 012851088, e-mail mbb@mbb.pl, nr telefonu  0/22 840 15 54.

 1. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.sklep.mbb.pl są przetwarzane przez fimę MBB s.c. Urszula Łaciok, Agnieszka Łaciok, 00-728 Warszawa, ul. Kierbedzia 4.

Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

   1. realizacji umowy
   2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.sklep.mbb.pl.
  1. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
  2. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.sklep.mbb.pl każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 1. Opisy i zdjęcia produktów
  1. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.
 2. Ceny
  1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.sklep.mbb.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami netto.
  2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
  3. Ceny nie zawierają kosztów transportu.
  4. Ceny zależą od zamawianych ilości. Należy zamawiać ilość zgodną z jednostkowym opakowaniem, chyba, że jest informacja o końcówkach magazynowych.
  5. Ceny promocyjne dotyczą ograniczonej ilości produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpłynięcia. Oferta promocyjna obowiązuje do wyczerpania zapasów.
 3. Zamówienia
  1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.sklep.mbb.pl. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
  2. Sklep mbb.pl przyjmuje zamówienia 24h/dobę we wszystkie dni w danym roku kalendarzowym. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16.00 będą rozpatrywane od rana następnego dnia pracy, natomiast zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w terminie 2 dni roboczych następujących po dniu wolnym, w którym zamówienie zostało złożone.
  3. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.
  4. Po potwierdzeniu zamówienia przez pracownika sklepu mbb.pl, nie ma możliwości jego modyfikacji.
  5. Sklep mbb.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku zamawianego produktu o czym Zamawiający będzie powiadomiony (drogą telefoniczną lub e-mailową).
  6. Sklep mbb.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, oraz tych bez możliwości potwierdzenia. Warunkiem przyjęcia zlecenia do realizacji, są pełne, prawdziwe dane, które jesteśmy w stanie zweryfikować.
  7. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
  8. Firma MBB s.c. zastrzega sobie możliwość zażądania przedpłaty całości lub części wartości zamówienia, w momencie zamówienia produktów nietypowych oraz na specjalne zamówienie.
 4. Dostawa
  1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.sklep.mbb.pl dostarczamy na koszt klienta.Towar wysyłamy kurierem (wskazanym przez klienta, jeżeli to możliwe prosimy o podanie nr klienta), pocztą (zgodnie z obowiązującym cennikiem usług) .Możliwy jest także odbiór osobisty w firmie MBB s.c. Urszula Łaciok,  Agnieszka Łaciok, 00-728 Warszawa, ul. Kierbedzia 4.
  2. Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi paczki oraz jej wartości.
  3. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
   1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
   2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.                                                                                           
  4. Firma MBB s.c. Urszula Łaciok, Agnieszka Łaciok nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską lub inne firmy kurierskie.
  5. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT, która stanowi również dokument gwarancyjny. W przypadku jej braku prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.
  6. Klient zobowiązany jest do przekazywania informacji dotyczących zmian związanych z realizacją zamówienia, m.in. zmian dotyczących danych adresowych i kontaktowych. Towary oraz korespondencja, które zostaną dostarczone na nieaktualnym adres będą traktowane jako doręczone.
 5. Sposoby płatności
  1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
   1. Przed wydaniem towaru Klientowi:
    1. Przelew na rachunek bankowy (Bank Pekao S.A. VII o. w Warszawie)   81 1240 1109 1111 0010 2111 8514

Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.

   1. W momencie odbioru towaru:
    1. Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu (miejsce odbioru firma MBB, 00-728 Warszawa, ul. Kierbedzia 4)
    2. gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pobraniem (jeżeli przewoźnik oferuje taką opcję)
  1. Firma MBB s.c. Urszula Łaciok, Agnieszka Łaciok może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w potwierdzeniu zamówienia przygotowanym i przesłanym przez pracownika firmy MBB s.c.
  2. Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącenia swych należności w stosunku do MBB s.c. Urszula Łaciok, Agnieszka Łaciok. Przeniesienie wierzytelności przysługującej MBB s.c. Urszula Łaciok, Agnieszka Łaciok na inne podmioty, możliwe jest wyłącznie za uprzednia zgodą MBB s.c. Urszula Łaciok, Agnieszka Łaciok udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.
 1. Zwrot towaru 
  1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnie. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem. Odstąpienie od umowy uważa się za skuteczne jeśli firma MBB potwierdzi jego otrzymanie.
  2. Zwrot towaru, o którym mowa w pkt. 9.1, odbywa się na koszt klienta. Sprzęt zwracany zgodnie z pkt. 9.1, nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym, a oprogramowanie dostarczone na nośnikach wraz ze sprzętem nie może nosić znamion użytkowania. W przypadku niespełnienia powyższego warunku sprzęt nie zostanie przyjęty.
  3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.
  4. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 9.2, umowę kupna-sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku, gdy ponosił je MBB s.c. Urszula Łaciok, Agnieszka Łaciok i ewentualnie inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, MBB s.c. Urszula Łaciok, Agnieszka Łaciok zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je MBB s.c. Urszula Łaciok, Agnieszka Łaciok. 
  5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem kuriera lub poczty na adres: MBB s.c. Urszula Łaciok, Agnieszka Łaciok, 00-728 Warszawa, ul. Kierbedzia 4 na koszt firmy MBB s.c. Urszula Łaciok, Agnieszka Łaciok lub nie odbierać przesyłki.
  6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje w przypadku nagrań audio i wideo oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.
  7. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 9.1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.
  8. MBB s.c. Urszula Łaciok, Agnieszka Łaciok nie stosuje polityki towarów zastępczych.
    
 2. Reklamacja
  1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami sklepu.
  2. Sprzęt należy wysłać na własny koszt. Po otrzymaniu przesyłki zawierającej zwracany towar, zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.
  3. Sprzęt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.
  4. Sprzęt prosimy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami.
  5. Do sprzętu musi być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją, kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania ( z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru z umową).
  6. Do reklamowanego sprzętu prosimy o dołączenie kserokopii faktury zakupu, która stanowi podstawę do przyjęcia reklamacji. 
  7. Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki serwis pobierze opłatę za diagnostykę, a Klient będzie musiał odebrać towar na własny koszt.
  8. Jeżeli reklamacja zostanie uznana istnieje możliwość zwrotu pieniędzy, kompensata z bieżącymi należnościami lub wymiana towaru na pozbawiony wad.
 3. Postanowienia końcowe
  1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  2. Do zakupów w sklepie internetowym mbb.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
  3. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo do wycofania oraz wprowadzania nowych poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego.
  4. Wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną rękojmią producenta na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego.
  5. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
  6. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
  7. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku, z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.
  8. Oferta zawarta katalogu produktów ma jedynie charakter informacyjny. Ceny w nim zawarte są informacyjne i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego art. 66.
  9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy, niedostarczenia produktu, zmiany cen, , jak i również dostarczenia produktu o innych parametrach niż podane w ofercie internetowej.
  10. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki użycia dostarczonych produktów w momencie stosowania ich niezgodnie z przeznaczeniem.
  11. Wszystkie produkty oferowane w naszym sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.
  12. W pozostałych przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.